ER DU GRAVID?
SÅ ANBEFALER SUNDHEDSSTYRELSEN, AT DU BLIVER VACCINERET MOD KIGHOSTE.
DANMARK ER I ØJEBLIKKET RAMT AF EN KIGHOSTEEPIDEMI. KIGHOSTE ER EN MEGET SMITSOM SYGDOM, SOM OFTE LEDER TIL INDLÆGGELSE HOS HELT SMÅ BØRN. DET ER HELDIGVIS SJÆLDENT, AT DER OPSTÅR ALVORLIGE KOMPLIKATIONER, MEN INDLÆGGELSE HOS HELT SMÅ BØRN ER EN STOR BELASTNING FOR BÅDE BARN OG FORÆLDRE.

Kighostevaccination i graviditeten er sikker for både mor og barn, og medfører god beskyttelse af barnet mod kighoste i månederne efter fødslen. Sundhedsstyrelsen anbefaler på baggrund af kighosteepidemien, at gravide i 3. trimester bliver vaccineret mod kighoste.

CITAT: ”Når vi anbefaler gravide kvinder, at de bliver vaccineret mod kighoste i den sidste del af graviditeten, er det for at beskytte det nyfødte barn i dets første måneder, inden barnet selv bliver vaccineret. I de første måneder efter fødslen er barnet nemlig i særlig risiko for at få et alvorligt forløb, hvis det bliver smittet”, forklarer vicedirektør Lars Juhl Petersen.

Vaccinen gives som ét stik, er gratis og fås hos egen læge.

ANBEFALINGER
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide vaccineres mod kighoste i forbindelse med den 3. rutinemæssige graviditetsundersøgelse hos egen læge, der er placeret omkring fulde 32 uger. Gravide i 3. trimester, som før tilbuddets ikrafttræden d. 1. november 2019 har haft den 3. graviditetsundersøgelse, kan bestille tid hos deres læge til vaccination ved fornyet konsultation. Gravide med mindre end én uge til forventet fødsel anbefales ikke vaccineret, da der ikke forventes forebyggende effekt for det nyfødte barn. Gravide, der venter tvillinger eller trillinger, samt andre gravide med risiko for at føde for tidligt, anbefales at drøfte kighostevaccination med den fødeafdeling, hvor de følges.

Samtidig anbefaler vi, at forældre med små børn tjekker om deres barn er vaccineret. Det kan man gøre på Sundhed.dk

TILBUD OM GRATIS KIGHOSTEVACCINATION TIL GRAVIDE FORLÆNGES
Da kighosteepidemien i Danmark endnu ikke er klinget af, har Sundheds- og Ældreministeren besluttet at forlænge det midlertidige tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i tredje trimester. Tilbuddet bliver forlænget tiludgangen af 2020.