Det er mest hensigtsmæssigt, at du afleverer urinprøve til undersøgelse for blærebetændelse eller graviditet efter forudgående aftale med sekretærer, sygeplejersker eller læger , idet vi har brug for visse oplysninger fra dig, for at kunne undersøge, vurdere og behandle hensigtsmæssigt.

Urinprøver til undersøgelse for blærebetændelse skal være friskladt, fra midtstråle af vandladningen eller evt.opbevaret i køleskab få timer.
Afleveres i et rent glas mærket med navn, cpr.-nr. og dato, evt symptomer, til sekretær i tidsrummet kl. 8.00 – 14.30. Hvis du har brug for at undersøge din urinprøve pga. akut opstået sygdom efter kl.14.30, kontakt os på akut telefon først.
Du kan få udleveret et prøveglas ved skranken hos sekretærerne, og producere urinprøven på toilettet i lægehuset, hvis du ønsker det.
Opfølgning aftales med sekretæren eller andet personale, og vil oftest bestå i at du får svar ved telefonisk eller anden henvendelse til sekretærerne næste dag i tidsrummet kl. 9.00 – 14.00

Om fredagen kan vi ikke lave urindyrkning , derfor skal du indlevere urinprøven og få en tid ved sygeplejerske inden kl.13, hvis du har gener. Du får svar ved sygeplejersken og evt. behandling inden du går hjem.

Urinprøver til undersøgelse for graviditet afleveres i et rent glas mærket med navn, cpr.-nr. og dato til sekretær. Opfølgning aftales med sekretæren.