EGLE KONGSØRE

Læge

LÆGE UDDANNET i 1995, Vilnius universitet, Litauen. DANSK AUTORISATION 1997.
VIDERE UDDANNET: Thisted Sygehus, medicinsk, kirurgisk og gynækologisk afd., Skive Sygehus, reumatologisk afd., Distriktpsykiatrien, Thisted. Praksis uddannelse hos praktiserende læge H.J.Sørensen,Thisted samt i Nors lægehus. SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN februar 2004. Aflastningsamanuensis i Nors lægehus 2004-2006. PRAKTISERENDE LÆGE i Nors siden juli 2006.
Klinisk lærer for medicinstuderende på Aalborg Universitet.

MORTEN SIG AGER JENSEN

Læge

LÆGEUDDANNET 2005, Aarhus Universitet. VIDEREUDDANNET : 2008, Ph.d. i almen medicin, Aarhus Universitet,envidere Sygehus Thy-Mors, Regionshospitalet Viborg, Distriktpsykiatrien i Thisted og Behandlerhuset Dokken. SPECIALLÆGE i ALMEN MEDICIN 2013. Palliationslæge på medicinsk afd. , Sygehus Thy- Mors 2012-2014. Ansat som praktiserende læge i Nors lægehus i februar 2014. Fra juli 2014 kompagnon i Nors lægehus.

MARIA KJÆRGAARD BROLEV

Læge

LÆGEUDDANNET 2004, Aarhus Universitet.
VIDDEREUDDANNET : Sygehus Thy-Mors, Regionshospitalet Viborg og Distriktpsykiatrien i Thisted, Behandlerhuset Dokken og Nors lægehus. SPECIALLÆGE i ALMEN MEDICIN 2013.Ansat som vikar i Nors lægehus 2013-2015.Lægelig konsulent på Nørbygaard (alkoholbehandlingscenter og bosted) 2013-2015.PRAKTISERENDE LÆGE i Nors lægehus fra 1.juli 2015.
Klinisk lærer for medicinstuderende på Aalborg Universitet.

Lise Bisgård

Uddannelseslæge

Fra 01.04.2023 fortsætter Lise i vores praksis i hoveduddannelsesstilling i almen medicin. Efter fase 1, som varer 6 måneder, vil man træffe Lise i klinikken 1 dag månedligt på såkaldte return dage.

Sine Kratholm Lauridsen

Uddannelseslæge

Har orlov fra 01.04.2020 i 3 år.
Herefter vil Sine vende tilbage til sygehuset og klinikken i såkaldt fase 2 stilling i 2023.

Line Klastrup

Uddannelseslæge

Ansat i klinikken 1.5.23 – 31.10.23 i KBU stilling (klinisk basis uddannelse). Hun er uddannet fra Aarhus Universitet i sommeren 2022.

Sara Søndergård

Uddannelseslæge

Ansat i klinikken fra 01.11.2022 i 1 år i såkaldt fase 3 stilling – den afsluttende uddannelsesstilling i speciallægeuddannelsen i almen medicin.