Nye regler for fornyelse af kørekort trådte i kraft 1. juli 2017.

Reglerne betyder, at det såkaldte aldersloft på kørekort blev fjernet, hvilket samtidig betyder, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af ældres kørekortet.

Kørekort udstedt før 19. januar 2013 er normalt gyldigt, indtil du fylder 70 år. For de fleste ældre bilister gælder derfor, at deres kørekort skal fornys første gang, når de bliver 70 år. Kørekort udstedt fra 19. januar 2013 er gyldigt i 15 år. Fornyelse af kørekort sker hos kommunens Borgerservice. Der kan være ekspeditionstid på kørekortet, så husk at henvende dig, før dit kørekort udløber. Det er ulovligt at køre bil uden et gyldigt kørekort, så husk at ansøge om fornyelse, inden kortet udløber. Når ansøgningen om fornyelse er afleveret udstedes et midlertidigt kørekort. Hvis du har brug for at kunne køre bil udenfor Norden i den periode, du har et midlertidigt kørekort, kan dit kørekort efter anmodning fornys foreløbigt for en periode på tre måneder. Der udstedes så et foreløbigt kørekort i EF-format, som kan anvendes i hele EU/EØS. Hvis du søger om fornyelse mere end tre år efter, at gyldighedstiden er udløbet, skal du bestå en kontrollerende køreprøve, inden du igen kan få kørekort.

De nye regler, hvor kørekortet fornys uden lægeattest gælder ikke for bilister, der i forvejen er underlagt restriktioner grundet sygdom. Her sker fornyelse ved udløb fortsat med lægeerklæring uanset bilistens alder. Resultatet af lægeattesten kan betyde, at der skal indhentes flere oplysninger. Det kan for eksempel være fra en speciallæge. Politiet kan også beslutte, at sagen skal forelægges for Sundhedsstyrelsen, hvis det ud fra lægeattesten vurderes, at du ikke længere har de fornødne kørefærdigheder, og derfor ikke uden videre kan få fornyet kørekortet. Politiet kan da forlange, at du skal gennemføre en vejledende helbredsmæssig køretest.

Kørekort ud over til bil og MC, skal fornys efter følgende regler (alder ved udstedelse af det nye kørekort).

Er ansøgeren fyldt: 70 år, men ikke 71 år: Fire år 71 år, men ikke 72 år: Tre år

72 år, men ikke 80 år: To år

80 år: Et år D

Dette gælder for kategorierne: C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring. Der skal ved fornyelse af kørekort i disse kategorier altid afleveres lægeattest.