Rapportering af utilsigtede hændelser

Som patient eller pårørende til en patient kan du rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet. Typisk utilsigtet hændelse kan være fejl med medicinbestilling og medicinering, infektion efter operation og hændelser, som er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. Utilsigtede hændelser skal rapporteres online på www.stpd.dk