ÅBNINGSTID : mandag- torsdag 8.00-16.00
fredag 8.00-13.00, efter kl.13.00 – kun akutte konsultationer.

TiDS- og MEDICINBESTILLING hverdag kl. 9-13 ved sekretæren.

Der er efter en konkret aftale med en læge mulighed for AFTENKONSULTATION.

ANMODNING OM SYGEBESØG : 08.00-09.00
Vagthavende kører ud til AKUT syge,  svagelige og ældre patienter. Vi opfordrer alle ældre patienter med ikke akutte sygdomme bestille tid i lægeklinikken. Kørsel til læge med taxer betales af kommunen.

LÆGERNES TELEFONTID: 8.00-9.00
Telefoniske henvendelser bedes så vidt muligt foretaget i dette tidsrum, det vil sige korte samtaler med prøvesvar, enkel rådgivning, akut tidsbestilling (samme dag) og lignende. Mange skal igennem i dette tidsrum. Det er en stor hjælp, hvis man fatter sig i korthed. Har du et problem, som ikke kan løses i telefonen, eller flere problemstillinger, ring direkte til sekretær og bestil en tid.
Har du behov for akut konsultation samme dag hos vagthavende læge, tryk 5.

SYGEPLEJERSKERNES TELEFONTID: mandag-fredag 13.00-13.30
Du kan få kvalificeret svar på prøver, vejledning/forespørgsel ang. sukkersyge, forhøjet blodtryk, prævention, vaccinationer, knogleskørhed, cholesterol, rygestop m.m.

BLODPRØVETAGNING : mandag- torsdag 8.00-12.00 efter aftale ( dog kl.12-14 efter konkret aftale på et tildelt tidspunkt)
Vi har igennem det sidste år erfaret stigende arbejdsbelastning samt ventetid på vores laboratorie.
Vi har derfor indført tidsbestilling for ikke-akutte blodprøver.
Vil vil bede dig om at ringe i god tid før de planlagte prøver og reservere plads på laboratoriet en bestemt dag, hvor du kan møde op i tidsrummet mellem kl.8-12.