Vi er en 3-mands kompagniskabspraksis med 6.000 patienter. Praksis varetager uddannelse af læger og medicinstuderende. Praksis har 3 sygeplejersker, 2 lægesekretærer samt en bioanalytiker ansat.

PRAKSIS ER LUKKET FOR PATIENTTILGANG. HUSK DET GULE SUNDHEDSKORT VED ETHVERT BESØG I KLINIKKEN. Regionen kræver dette i forbindelse med afregning.
MUNDBIND ER OBLIGATORISK VED FREMMØDE I KLINIKKEN under Covid 19 epidemi.
Du må ikke møde op i klinikken med Covid 19 symptomer.